Stručno i sertifikovano osoblje

Tehničari kompanije Mobis redovno pohađaju kurseve specifične za oblast kojom se bavimo, unapređuju svoje veštine i proširuju svoja znanja putem specifičnih treninga, nakon čega stiču sertifikate iz ove oblasti koje dodeljuju renomirani proizvođači.

Brzo i kvalitetno

Naši tehničari će svaki kvar na vašem uređaju otkloniti u najkraćem roku, koristeći originalne rezervne delove i od strane proizvođača preporučene alate.

Pristupačne cene

Najjeftinija i visokokvalitetna usluga koja garantuje poštovanje svih proceduralnih rešenja preporučenih od strane proizvođača.

Garancija zaštite podataka

Kompanija Mobis svim svojim klijentima garantuje sigurnost uređaja i podataka koji se nalaze u njima, za vreme servisne procedure tj. u vremenu u kome je uređaj u servisu.

Garancija kvaliteta

Kompanija Mobis garantuje za kvalitet u rukovanju i održavanju vaših uređaja. Međunarodne standardizacije procesa su najbolji pokazatelj nivou na kome se nalazi naša kompanija i usluga koju pružamo.

Zadovoljstvo kupaca

Zadovoljstvo klijenata i iskustvo nakon saniranja problema su osnovni parametri kojim anliziramo, ocenjujemo i unapređujemo svoju uslugu.